Általános feltételek a weboldal használatáról (ÁSZF)

Szerzői jogvédelem

A weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szellemi alkotásnak minősül, mindezen tartalmak szerzői jogvédelem alá esnek. A weboldal tulajdonosának illetve fenntartójának előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmát részben vagy egészben vagy bármilyen formában lemásolni, felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Ez alól kivétel a saját, személyes használatra a szerzői jogra vonatkozó, hatályos rendelkezések szerint nem kereskedelmi felhasználásnak minősülő körben történő használat, azaz amikor Ön ezen oldalak tartalmát,vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtatja.

Ha a weboldal tartalmát a weboldal üzemeltetőjének előzetes engedélye nélkül azonos, közel azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek weboldalán, nyomtatott formában vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon amely üzleti célt szolgál, akkor másolt oldalanként 50 euró, azaz ötven euró összegű napi kötbér kerül kiszámlázásra a jogtalan felhasználónak. Ez a jogellenes használat ellensúlyozásának minősülő díj.
Másolt oldalnak számít minden legalább 10%-nál nagyobb engedély nélkül átemelt szövegbeli egyezés vagy hasonlóság. Az engedély nélküli másolás bizonyítására vita esetén közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, mely közokiratnak minősül, így az a bíróságon bizonyító erejű. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezt a kötbér megállapodást –(C) 2018. (Kazai Gábor)

Egyéb weboldalakra mutató hivatkozások

Ezen a weboldalon találhatóak olyan hivatkozások, kimutató linkek, amelyek nem általunk, hanem harmadik fél által üzemel. Így nem vállalunk felelősséget a tartalmukért, legyen szó az oldalakon megjelenő információkról, szolgáltatásokról, programokról vagy egyéb jellegű tartalomról. Ezen külső weboldalak használata minden esetben az felhasználó kizárólagos felelőssége.

Felelősség az oldalon található információkért

A weboldalon található utazási információk megjelenítésekor és elkészítésekor jóhiszeműen jártunk és a lehetséges legpontosabb és legnaprakészebb információkat adtuk meg. Az esetleges időközben bekövetkező változásokért, pontatalanságokért, hibákért felelősséget nem vállalunk.